1994-2001 Yamaha Venture/V-Max 500 Series Snowmobile Service Manual, Page 88Get this manual

1994-2001 Yamaha Venture/V-Max 500 Series Snowmobile Service Manual, Page 88

DRIVE CHAIN HOUSING AND JACKSHAFT 4E032 Drive chain tensioner Drive chain Pin DRIVE CHAIN HOUSING AND JACKSHAFT G) Jackshaft